חברי דירקטוריון

 

מס"ד:שם:
1.מר משה פדלון, יו"ר
2.מר צבי וייס
3.גב' תמר גרוסמן
4.גב' טלי שרפסקי
5.גב' איילה הראל
6.גב' הילה דהן
7.מר שלמה תנעמי
8.מר אריה בן יהודה
9.מר יצחק משקוביץ
10.מר מוטי כהן
11.מר טוביה מונד
12.מר יהודה סטרולוביץ
13.מר ציון חכם
14.מר אלי כהן
15.מר נפתלי מנהיים