אודות

אודות העמותה

העמותה למען הקשיש הרצליה הוקמה בשנת 1988 ובשנת 2014 הפכה לתאגיד עירוני.

העמותה יוזמת, מפתחת ומפעילה רצף שירותים למען אוכלוסיית האזרחים הוותיקים של העיר.  היא מלווה את האדם במהלך ההזדקנות ומאפשרת המשך חיים תקינים, איכותיים ומספקים בקהילה.

העמותה נותנת שירות בכל רחבי העיר למעל- 3000 אזרחים וותיקים.

 

יעוד

לשפר את איכות החיים של האוכלוסייה המבוגרת בעיר ולאפשר להם להמשיך לחיות בקהילה באמצעות מבחר שירותים הממלאים את חייהם בעשייה, תוכן וחברה ומסייעים להם פיסית ובכך מכניסים משמעות לחייהם ומהווים בית חם.

 

תחומי הפעילות של העמותה

טבלה המפרטת את תחומי הפעילות של ע.ל.ה באותו מבנה כמו התפריט הראשי של האתר